Usuwanie mchu z kostki brukowej jest bardzo istotnym procesem. Po pierwsze ważnym dla bezpieczeństwa użytkowania ścieżek z bruku. Przyrośnięty mech o znacznej wysokości oraz rosnący w skupiskach na większych powierzchniach po nasiąknięciu wodą staje się bardzo śliski, wtedy bardzo łatwo o kontuzję, a nawet o bolesne złamanie czyli względy bhp.

Drugim istotnym czynnikiem jest destrukcyjne działanie na powierzchnię na której rośnie. W tym miejscu trzeba napisać czym jest mech. Mech to organizm żyjący gromadnie, potrafi zasiedlić każde środowisko, bardzo lubi wilgotne zacienione oraz kwaśne środowisko, uzyskujący wysokość nawet do 10 cm. Pojawia się przeważnie od północnej strony, gdyż słabo toleruje promienie słoneczne.

Mchy najczęściej występują na terenach zalesionych, niektóre gatunki upodobały sobie nawet środowisko miejskie. Do przytwierdzenia oraz pobierania związków pokarmowych z podłoża służą im chwytniki. Chwytniki to rodzaj „korzenia” lecz bez łyka, czyli typowej tkanki przewodzącej. Właśnie chwytniki mchów powodują powolną destrukcję kostki brukowej lub innych powierzchni betonowych, a nawet dachówek naszych nieruchomości. Chwytniki są bardzo drobne i dosłownie wrastają w porowatą strukturę ułatwiając dostęp wodzie, która pod wpływem na przemian ujemnych i dodatnich temperatur powoduje rozszerzanie i ściskanie struktury, która właśnie w powolnym procesie niszczy powierzchnię.

Trzecia najmniej istotna to sam wygląd  i kropka, bo o gustach się nie dyskutuje.

Pozdrawiam czyszczeniebruku.pl

%d bloggers like this: